Auto Historia (AIST) 1 43. with semitrailer NAMI-790. MAZ-200V qgjrjq3855-New toy